Οικολογικές Διασπώμενες Πλαστικές Σακούλες

Εκτύπωση
Οικολογικές Διασπώμενες Πλαστικές Σακούλες Οικολογικές Διασπώμενες Πλαστικές Σακούλες Οικολογικές Διασπώμενες Πλαστικές Σακούλες

Το πλαστικό έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής αν και κάνει χρόνια για να απορροφηθεί από τη φύση. Αν θέλουμε λοιπόν να λέμε ότι διαθέτουμε οικολογική συνείδηση θα πρέπει να το κάνουμε πράξη και να διαχωρίζουμε το πλαστικό, το γυαλί, το χαρτί και το αλουμίνιο από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Βασικός στόχος της ανακύκλωσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος από τη μόλυνση που προκαλούν η εξόρυξη νέων πρώτων υλών και η ρίψη των απορριμμάτων στη φύση. Άλλα πλεονεκτήματα της είναι η μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων καθώς τα παραπάνω υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν επανειλημμένα στην παραγωγική διαδικασία και η εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Παρά ταύτα όλα τα προϊόντα που παράγονται στη ΒΙ.Π.Σ. είναι εφικτό να ανακυκλωθούν 100%, καθώς όμως η ανακύκλωση στη χώρα μας δεν έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό η οικολογική μας συνείδηση αποτέλεσε το έναυσμα για την παραγωγή διασπώμενων συσκευασιών. Σήμερα όλα τα προϊόντα μας διατίθενται και σε διασπώμενα με ελάχιστη επιβάρυνση στο κόστος, καθώς δεν αφήνουν κατάλοιπα στο περιβάλλον.

Οι διασπώμενες πλαστικές σακούλες είναι κατάλληλες για τη συσκευασία τροφίμων. Ανακυκλώνονται όπως όλα τα πλαστικά έχουν όμως περιορισμένη διάρκεια ζωής καθώς διασπώνται μέσω του φωτός, της θερμότητας, του νερού, του οξυγόνου και γίνονται τροφή για τους μικροοργανισμούς όπως όλα τα φυσικά απόβλητα φύλα, ξύλα κ.α.