Η Εταιρία ΒΙ.Π.Σ.

Εκτύπωση

Company prolfile

 

    Η εταιρία ΒΙ.Π.Σ. ιδρύθηκε το 1966 από τους Εμμανουήλ και Ιωάννη Χονδραντώνη υπό τη μορφή οικογενειακής επιχείρησης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αρχική και κύρια δραστηριότητα ήταν η παραγωγή εύκαμπτης και χρηστικής συσκευασίας. Σήμερα, βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εμβαδού 5000 τ.μ. στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, στην Σίνδο, και το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής είναι οι πλαστικές σακούλες και οι χάρτινες τσάντες.

 

    Κατά την διάρκεια των 45 χρόνων λειτουργίας, παρουσίασε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς κατόρθωσε να επιτύχει την καθιέρωση της ως μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο.

 

    Η εταιρία, εξελίσσεται διαρκώς ακολουθώντας τις νέες τεχνολογίες, με συνεχή ενημέρωση για την βέλτιστη ποιότητα των προϊόντων και αναπτύσσεται με γνώμονα το πάθος για δημιουργία και φυσικά τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Η πολυετή πείρα μας στο χώρο, αποτελεί δέσμευση για την προσφορά υψηλής ποιότητας προς τον πελάτη, αλλά και για τις άριστες υπηρεσίες που παρέχει.

 

    Στόχοι της εταιρίας μας για τα επόμενα χρόνια είναι να καινοτομεί, βασισμένη στις υγιείς ανθρώπινες αξίες και αρχές που διέπουν την επιχειρηματική μας πρακτική. Κύριο μέλημα μας είναι η άρτια στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού και ο συνεχής εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σχεδιάζουμε να υιοθετήσουμε ένα σύστημα οργάνωσης που θα μας βοηθήσει να επεκταθούμε σε περισσότερες χώρες του εξωτερικού.

 

ΒΙ.Π.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΒΙ.Π.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ